•
home

                       • antroposofie
      
                             - Wat is antroposofie?
                                   - Rudolf Steiner
                                   
- Ita Wegman

                       • ontmoeting- en                                      studiecentrum
                                   - algemeen
                                   - jaaroverzicht

                       • lezingen

                       • antroposofische                                    vereniging Amsterdam
                                  - ledenactiviteiten
                                  - ledenavonden
                                  
- klassenuren

                       • antroposofische                                     activiteiten in                                     Amsterdam

                                links

                       • contact

 

                              

 

 


      

      Ledenactiviteiten

      antroposofische vereniging Amsterdam
 

In Amsterdam zijn er drie ledengroepen actief, de Roemer Visschergroep, de Ita Wegmangroep en de groep
'Het kleine kind'. Deze groepen hebben ieder een eigen karakter. Om deel te nemen is op den duur lidmaatschap van de antroposofische vereniging gewenst, maar u bent welkom om een afspraak te maken met de contactpersonen om een avond bij te wonen.

De groepen organiseren om beurten voor elkaar de jaarfeesten voor de Michaëltijd (september), Kerst, Pasen en Johannestijd (midzomer). Daarbij zijn alle leden van de antroposofische vereniging uit Amsterdam en omstreken welkom.

Klassenuren onder leiding van Auke van der Mey    >


Roemer Visschergroep

Contactpersoon:
José Vlaar:        
tel. 06 422 12 565
      020 622 72 63
Bijeenkomsten:
Bakkerij Iambe
Van Ostadestraat 384-386

Onderwerp:
In februari 2016 starten we met de studie van een nieuw boek:
"Filosofie der Vrijheid" van Rudolf Steiner

Nieuwe instappers zijn welkom.
Maandagavond
20.15 - 22.00 uur

 

Ita Wegmangroep
Contactpersonen:
Wenda Lakerveld:  tel.  6734491
Bart Muijres:          tel.  6227679

Bijeenkomsten:
Ita Wegmanhuis
Weteringschans 74

Onderwerp:
wisselende onderwerpen
(zie » ledenavonden)
Donderdagavond om de 14 dagen
20.15 - 22.00 uur
koffie en thee vanaf 19.45 uur

>> programma >>


 

 

 

ita wegmanhuis          weteringschans 74        1017XR   Amsterdam                                                                                                                           studiecentrum@antroposofieamsterdam.nl